ปลูกบ้านใหม่ตามตำราโบราณ

     ในการปลูกบ้านใหม่นั้นผู้ที่จะปลูกควรต้องทราบว่าเดือนใด วันใดที่เหมาะแก่การปลูกบ้านใหม่ วันใดเดือนใดมิควรกระทำเพราะจะทำให้เกิดเหตุเภทภัยแก่ผู้อยู่อาศัย  ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าก่อนจะยกเสาต้นแรกหรือที่เรียกว่าเสาเอกนั้นยกในปีอะไรต้องทำอย่างไรบ้าง  

picture content house     ปีชวด      ให้เอาไม้ราชพฤกษ์ปักที่เสามุมแรกก่อนยกเสา

     ปีฉลู      ให้เอากล้วยและผ้าขาวพันปลายเสา แล้วเอาไม้มะตูมปักที่เสา 3กิ่งแล้วค่อยยกเสา

     ปีขาล      เอาข้าว 3กระทง  น้ำสะอาด 3ขัน รดต้นเสาแล้วยกเสาจึงจะดี

     ปีเถาะ     เอาใบตะเคียน ใบเฉียงพร้าหอม กล้วย 1ต้นห่อปลายเสาแล้วค่อยยกเสา

     ปีมะโรง     เอาใบมะกรูดและกำยานพันปลายเสาแล้วจึงยก

     ปีมะเส็ง     เอาใบทอง 2กิ่งผูกปลายเสา แล้วเอาข้าว 3กระทง จุดธูปเทียนบูชาแล้วจึงยกเสา

     ปีมะเมีย     เอาใบชี้เหล็กมากวาดตั้งแต่ปลายเสาลงมาถึงต้นเสา 3 ครั้งแล้วเอาน้ำรดปลายเสา พอไก่ขันจึงยกเสา

     ปีมะแม     เอาใบเงิน 3 ใบ  ใบหมากผู้  3  ใบ  ใบหมากเมีย  3ใบ กล้วย อ้อย ใส่ลงในหลุมแล้วจึงยกเสา

     ปีวอก หรือ ปีระกา     เอาเทียน 3 เล่มผูกข้างเสาหัวนอน แล้วจึงยกเสา

      ปีจอ หรือ ปีกุน     เอาข้าวตอกและใบบัวบกรองก้นเสาแล้วจึงยกเสา     

และในแต่ละเดือนนั้นถ้าจะทำการปลูกบ้านใหม่ เดือนใดบ้างที่เป็นมงคลเหมาะสมกับการปลูกบ้านและเดือนใดไม่ควรปลูก 

 

     ปลูกเรือนเดือน ๕            ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน

เดือนนั้นไม่เป็นผล                 จะเกิดพยาธิเบียนบีฑา

     ปลูกเรือนในเดือน ๖          จะอิ่มแกต่างภาษา

สิ่งของอันนานา                      พูนมากมีอยู่เนืองนอง

     ปลูกเรือนเดือน ๗               เสียบำเหน็จและสิ่งของ

สารพัดอันตนครอง                  จะเกิดความและไหม้ไฟ

     ปลูกเรือนในเดือน ๘          ให้ร้อนแรกทุรนใจ

สิ่งสินเท่าใดใด                        อาจทำได้แต่มิคง

     ปลูกเรือนในเดือน ๙           ยืนจนเฒ่าอยู่มั่นคง

สิ่งสินอันจำนง                        เกิดสวัสดิพูนมา

     ปลูกเรือนในเดือน ๑๐        จะฉิบหายต้องขื่อคา

ทั้งพยาธิจะบีฑา                      อันตรายจะปะปน

      ปลูกเรือนในเดือน ๑๑       อันความเท็จจะถึงตน

เดือนนั้น บ่ เป็นผล                  จะเกิดทุกข์อันตราย

     ปลูกเรือนในเดือน ๑๒         ทั้งเงินทองมากเหลือหลาย

ช้างม้าและวัวควาย                  ทั้งทาสาและทาสี

     ปลูกเรือนในเดือน ๑            ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี

สินสิ่งจะพูนมี                           เพราะเดือนนี้เป็นมั่นคง

     ปลูกเรือนในเดือน ๒            เมื่อดิถีก็ชอบกล

บังเกิดลาภ สถาผล                   อาจจะกั้นทั้งศัตรู

     ปลูกเรือนในเดือน ๓            ภัยติดตามดูอดสู

พี่น้องเป็นศัตรู                         มักจะเกิดภยันตราย

     ปลูกเรือนในเดือน ๔          เพื่อนมากมีสุขสบาย

ทุกข์โศกบรรเทาหาย               จะเกิดทรัพย์นับเนืองมา

คราวนี้มาดูวันที่จะทำการปลูกบ้านใหม่  เมื่อเลือกเดือนที่เป็นมงคลถูกใจได้แล้วก็มาดูว่าในแต่ละเดือนนั้นวันไหนที่ควรหรือไม่ควรปลูกบ้านใหม่ 

ปลูกบ้านวันอาทิตย์  -  จะเกิดอุบาทว์

ปลูกบ้านวันจันทร์  -  ปลูกแล้วจะมีโอกาสได้ผ้าผ่อนแพรพรรณ ของมีค่าขาวๆเหลือง

ปลูกบ้านวันอังคาร  -  จะเกิดเจ็บไข้หรือไฟไหม้บ้าน

ปลูกบ้านวันพุธ  -  จะได้ลาภผลดี

ปลูกบ้านวันพฤหัสบดี  -  จะมีแต่ความสุข ลาภผลมากมี

ปลูกบ้านวันศุกร์  -  จะมีทั้งความสุขและความทุกข์ก้ำกึ่งกัน

ปลูกบ้านวันเสาร์  -  ไม่ดีไม่ควรปลูกจะมีทุกข์ และอาจจะมีถึงขั้นเลือดตกยางออก

ทางทีมงานร้านอู่ทอง ทองโบราณหวังใจว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังหาวัน เดือน ปี ที่เป็นมงคลเพื่อปลูกบ้านใหม่ ขอให้ทุกๆท่านมี อยู่เย็นเป็นสุข  ลาภผลเงินทองไหลมาเทมา  หน้าที่การงานมั่นคง สมตามประสงค์